DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 1000 Kč!
Možnost vyzvednutí objednávek v kamenné prodejně v Praze.

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Adéla Holická, Supertex A.H.P.

IČ: 62404741

DIČ: CZ6453181273

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brinkleys.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Adéla Holická, Supertex A.H.P, IČ: 62404741 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese brinkleys.cz. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. 

 

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výměna zboží

 • V případě potřeby (nevhodná velikost, barva) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předcházející telefonické domluvě na tel. 776 466 616 rádi vyměníme.
 • Zboží nám zašlete jako doporučený balík na adresu Brinkleys.cz , Vinohradská 114, 130 00 Praha 3; včetně kopie dokladu o zaplacení.
 • Bude-li zboží bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.
 • Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

 

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

 • Veškeré zboží zakoupené na našem internetovém obchodě www.brinkleys.cz můžete vrátit do 14 dnů od převzetí.
 • V souladu s § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od prodávajícího ke kupujícímu-spotřebiteli. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.


  Podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy.

 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení níže

 • Kupující-spotřebitel tento formulář zašle emailem na eshop@brinkles.cz a následně takto vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu.

 • Kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny Brinkleys.cz, Vinohradská 114,130 00 Praha 3, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 • Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní, neponese známky jakéhokoliv opotřebení  a bude vráceno s kopií dokladu o koupi. Zboží bylo použito pouze na vyzkoušení a seznámení s výrobkem.

 • Byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

 • Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí) zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo ušito podle přání nebo ušito na míru kupujícího nebo pro jeho osobu a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • V případě nesplnění některé z podmínek nelze akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude  zasláno zpět na náklady příjemce nebo uloženo k vyzvednutí na prodejně Brinkleys.cz, Vinohradská 114, 13000 Praha 3 po dobu jednoho měsíce od informace neakceptace kupní smlouvy bezplatně. Pokud nebude zboží vyzvednuto do jednoho měsíce bude účtováno skladné ve výši 5,-Kč/den a zboží bude potom předáno po uhrazení uvedeného poplatku.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde 

 
4. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka a reklamace

 • Na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě, pokud není uvedeno jinak.
 • Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík adresu Brinkleys.cz, Vinohradská 114, 130 00 Praha 3; a to včetně kopie dokladu o zaplacení, uvedení důvodu reklamace a případně návrhu na způsob vyřízení (tj. zda-li si v případě uznání reklamace přejete zaslat zboží nové či vrátit peníze).
 • Bude-li reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět na Vaši adresu. Náklady na poštovné spojené s neoprávněnou reklamací hradí zákazník.
 • Bude-li reklamace uznána, obratem Vám zašleme zboží nové nebo vrátíme kupní cenu. Pokud neuvedete Váš návrh na vyřízení reklamace a bude možné zaslat zboží nové, upřednostníme tuto variantu. Náklady na poštovné spojené s oprávněnou reklamací hradí prodávající.
 • V případě, že nebude možné reklamované zboží v dohledné době vyměnit (např. zboží není dlouhodobě skladem či se již nevyrábí), budeme Vás kontaktovat ohledně dojednání způsobu vrácení peněz.

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele tohoto internetového obchodu. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.

Neprodleně po obdržení zásilky zkontrolujte její úplnost. Pokud zjistíte závadu či nesrovnalost mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, kontaktujte nás písemně na adrese Brinkleys.cz, Vinohradská 114, 130 00 Praha 3; telefonicky na tel. 776 466 616 či na e-mailu eshop@brinkleys.cz. Naši zaměstnanci s vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a korektně doručenou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude uznána.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. května 2020 a platí na území České republiky. Reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníka. Zákazník je povinen se seznámit s jeho zněním. Nákupem zboží zákazník stvrzuje souhlas se zněním a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Adéla Holická - provozovatel elektronického obchodu brinkleys.cz a webových stránek www.brinkleys.cz, si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Firma Adéla Holická prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Firma disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Firma Adéla Holická při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém, nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní uživatelé

Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Pro využití některých speciálních produktů, služeb, nebo pro účast v soutěžích může firma Adéla Holická požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu, nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.

Registrovaní uživatelé

Vzhledem k tomu, že společnost je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako s některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou nadstandardní služby a funkce na webových stránkách www.brinkleys.cz jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na dostupné www.brinkleys.cz  . Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky společnosti a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje společnosti také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nevyhnutelnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba společnosti bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Společnost je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však ztrácíte přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba společnosti k obchodním a marketingovým účelům (např. newsletter, hodnocení obchodu) a to na neomezenou dobu.

Použití informací

Požadované informace obsahují kontaktní údaje (jméno, příjmení a dodací adresu) a demografické údaje (pohlaví, věk, pozice ve firmě). Kontaktní údaje jsou používány k zasílání nejnovějších materiálů a katalogů. Ostatní informace z registrace jsou používány na tvorbu personalizovaného obsahu a služeb na stránce. Firma Adéla Holická také profiluje Vaše aktivity na stránce, z důvodu nastavení Vašeho osobního účtu a přizpůsobení služeb a nabídek Vašim požadavkům a zájmům.

Newsletter

Požádáním o zasílání newsletteru poskytujete Vaši e-mailovou adresu. Firma Adéla Holická využije Vaši e-mailovou adresu výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách a speciálních výhodách.

E-mail

Firma Adéla Holická neprodává ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám. Firma Adéla Holická Vám může poslat e-mailem oznámení o Vaší poslední objednávce nebo o našich speciálních nabídkách a speciálních výhodách. Tyto informace budou odeslány na e-mail, který je uveden v registračním formuláři.

Závěrečné ustanovení

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.05.2020